[LIVE] 2019.05.29 – XIII SESJA RADY MIASTA TARNOBRZEGA

0
227

Zapraszamy na transmisję sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Rozpoczęcie sesji o godzinie 13.00 w Tarnobrzeskim Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2. Transmisja rozpocznie się chwilę przed rozpoczęciem sesji.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję XIII sesję Rady
Miasta Tarnobrzega w dniu 29 maja 2019 r. ( środa ) o godz. 13.00
w Tarnobrzeskim Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
 5. Pomoc społeczna w mieście.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
  1) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Tarnobrzega,
  2) udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane,
  3) ustanowienia pomników przyrody,
  4) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Wrzosowej obręb Mokrzyszów,
  5) sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Władysława Sikorskiego, obręb Tarnobrzeg,
  6) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg,
  7) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Machów,
  8) zmian w budżecie na 2019 rok,
  9) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega,
  10) ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Tarnobrzega oraz wysokości stawek za parkowanie i sposobu ich pobierania,
  11) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Plażowej, obręb Machów.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
 9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 10. Oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen − four =