Dzisiaj odbędzie się LXXXIX sesja Rady Miasta Tarnobrzega. Radni rozpoczną obrady o godzinie 11:00. Oto link do transmisji:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/418/rada-miasta-tarnobrzega.htm

Porządek obrad:

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
  2.  Przyjęcie porządku obrad.
  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4.  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
  5.  Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Miasta Tarnobrzega za 2023 rok.

  6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

      1)  nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu obręb Ocice,

      2)  nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów,

      3)  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Władysława Sikorskiego,

      4)  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Aleja Niepodległości,

      5)  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów,

      6)  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Sobów oraz udzielenia bonifikaty od ceny
           nieruchomości,

      7)  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega,

      8)  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Tarnobrzeg,

      9)  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości,

    10)  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeg,

    11)  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

    12)  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu,

    13)  przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Tarnobrzega,

    14)  uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla “Mokrzyszów” w Tarnobrzegu,

    15)  zmian w budżecie na 2024 rok.

  7.  Sprawy bieżące.
  8.  Odpowiedzi na interpelację, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
  9.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10.  Oświadczenia radnych.
11.  Zamknięcie sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj