Koło Gospodyń Wiejskich w Durdach dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zrealizowało zadanie związane z zachowaniem dziedzictwa lokalnego pn.: „Doposażenie kuchni w Centrum Rekreacji w Durdach w celu promocji produktów lokalnych”.

W ramach zadania zakupiono zmywarkę do naczyń z dozownikami i pompą spustową GT- 510 B DD z podstawą PZ2 oraz zmiękczaczem automatycznym do kuchni w Centrum Rekreacji w Durdach.  Zmywarka jest wyposażona w  trzy kosze na talerze oraz  kosz na sztućce. Zakup  sprzętu przyczyni się do dużo lepszej organizacji pracy, zachowania wymogów sanitarnych oraz znacznie skróci czas mycia.

Wartość zadania 7 990,00 zł 100%. Wysokość dofinansowania: 100% wydatków kwalifikowanych

Zadanie zrealizowane zostało na podstawie podpisanej umowy w dniu 11 stycznia 2021r. z Lasowiacką  Grupą Działania o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Zakup wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowiackiej Grupy Działania.

Źródło: UMiG Baranów Sandomierski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + 3 =