Komunikat KM w Tarnobrzegu

0
601

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu

informuje:

   Przełom zimy i wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba

pożarów łąk i nieużytków. Za ponad 94% przyczyn powstania tego typu pożarów odpowiedzialny jest

człowiek, nadal bowiem wśród znacznej części społeczeństwa panuje przekonanie, że spalenie trawy

spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy. Tymczasem tego typu pożary niosą ze sobą tylko

i wyłącznie straty dla środowiska naturalnego.

   Podczas pożaru trawy powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla ludzi

z uwagi na możliwość zaczadzenia. Zadymienie powoduje również zmniejszenie widoczności na

drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

   Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Ogień z nieużytków

niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany. Trzeba

pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko, a powiewy wiatru wzmagają

szybkość rozprzestrzeniania się ognia. W przypadku gwałtownej zmiany kierunku wiatru pożary

bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania.

Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia.

Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem suchych traw na terenie całego kraju giną ludzie,

Wypalanie suchych traw i pozostałości roślinnych jest bardzo niebezpieczne,

w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy!!!

ale też niedozwolone!

   Określa to m.in. ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach, w których zawarto zapisy

dotyczące zakazu wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

   Za tego typu przewinienia grożą surowe sankcje karne określone w kodeksie wykroczeń oraz

kodeksie karnym. Osoba która dopuszcza się tego czynu podlega karze aresztu, nagany lub grzywny,

której wysokość może wynosić do 5000 zł., a nawet karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

   Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu podjęła współpracę z Agencją

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która może nakładać na rolników dotkliwe kary

finansowe, oprócz kar nakładanych przez policję czy prokuraturę. Zakaz wypalania traw jest jednym

z „Wymogów dobrej kultury rolnej”, których przestrzeganie jest wymagane m.in. w ramach systemu

dopłat bezpośrednich. Celowe wypalanie suchej trawy może skutkować obniżeniem płatności

bezpośrednich do 20%, a w zupełnie skrajnych przypadkach stwierdzenia uporczywego wypalania

traw, Agencja może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj