STRAŻ POŻARNA 2020

Tarnobrzescy strażacy podsumowali 2020 rok. W ubiegłym roku na terenie Miasta Tarnobrzega i Powiatu Tarnobrzeskiego powstało 1555 zdarzeń wymagających interwencji strażaków. W 644 przypadkach interwencje były związane z gaszeniem pożarów, 866 dotyczyło likwidacji miejscowych zagrożeń, a w 45 przypadków to alarmy fałszywe.

W porównaniu do 2019 roku nastąpił spadek ilości pożarów o 122. Ilość miejscowych zagrożeń, czyli działań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń innych niż pożary, była większa o 99.  

W 2020 roku tarnobrzescy strażacy aktywnie uczestniczyli w działaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2. Zadania te polegały m.in. na pomocy w tworzeniu przyszpitalnych, polowych izb przyjęć oraz pełnieniu dyżurów w punktach kontrolnych na granicy z Ukrainą. Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych aktywnie nieśli pomoc osobom potrzebującym na terenie Miasta Tarnobrzega i Powiatu Tarnobrzeskiego, dostarczali żywność, leki oraz inne niezbędne przedmioty pierwszej potrzeby do miejsc odbywania kwarantanny lub izolacji. W 2020 roku odnotowano łącznie 211 tego typu interwencji, w tym na terenie Miasta Tarnobrzega 145, a na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego 66.

Ze statystyk wynika, że największa ilość pożarów wystąpiła w miesiącach wiosennych, czyli marcu i kwietniu, których w tym okresie było 436.

Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów były podpalenia – 507 przypadków (78,7%) wszystkich pożarów oraz nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym – 35 przypadków (5,4%). Pozostałe przyczyny to m. in.: nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe – 23, wady środków transportu – 14, wady urządzeń i instalacji elektrycznych – 12 zdarzeń, nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach – 10 zdarzeń.

W interwencjach jednostek ochrony przeciwpożarowej uczestniczyło łącznie 3 674 strażaków i 1 084 pojazdy Państwowej Straży Pożarnej, 5 587 strażaków i 1 200 pojazdów Ochotniczy Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 1 464 strażaków i 399 pojazdów z pozostałych jednostek OSP. 

Info: KM PSP w Tarnobrzegu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × two =