1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Będzie on także zawierać dane dotyczące pomocy publicznej udzielonej na projekty termomodernizacyjne czy wymianę pieców. CEEB ma wspierać walkę ze smogiem. Za jego budowę odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Każdy budynek (mieszkalny i niemieszkalny), który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają: sieć ciepłowniczą, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnica gazowa, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnie, kuchnie węglowe, pompy ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?

Tak, złożenie deklaracji. jest obowiązkowe

Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku (mieszkalnego i niemieszkalnego) posiadającego źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc.

Ile masz czasu na złożenie deklaracji?

  • Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy.
  • Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Jak możesz złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć:

  • elektronicznie – wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij na stronie głównej ->złóż deklarację<- wypełnij ją i wyślij

Potrzebujesz Profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.

  • Papierowo –  wzór deklaracji w formie papierowej dostępny jest tu:

http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/bip_tarnobrzeg/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=293&layout=2&page=0

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega przy
    ul. Mickiewicza 7 sektor A; sala 1; stanowisko 5
  • listownie na adres Urząd Miasta Tarnobrzega; ul. Mickiewicza 7;
      39-400 Tarnobrzeg

Czy są przewidziane kary dla osób, które nie prześlą danych, a powinny?

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim gmina „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, przesyłając wymaganą deklarację do urzędu w ramach czynnego żalu.

Więcej informacji: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq?fbclid=IwAR1mTyjYKdPMBTTAN9iNmGoqEbG2wMRCgoWjmrZFCt1ttJM-EawKnc8s3AUPowrót na listę aktualności

Źródło: UM Tarnobrzeg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 4 =