Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje, że w roku 2024 obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalona Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega Nr LXIX/752/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (t.j. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2023 poz. 501). Stawka obowiązuje od dnia 01.03.2023 r. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie i wynosi 28,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli bioodpady nie są kompostowane w kompostowniku przydomowym.

W przypadku kompostowania odpadów w kompostowniku przydomowym, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Indywidualne numery kont, na które wpłacane są pieniądze nie uległy zmianie.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania raz na miesiąc, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.

Dopuszcza się możliwość uiszczenia z góry opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. za rok kalendarzowy – do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego,
  2. za półrocze roku kalendarzowego  – do dnia 31 stycznia za I półrocze oraz do dnia 31 lipca za II półrocze danego roku kalendarzowego,

za kwartał roku kalendarzowego – do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału, tj. 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października.

Źródło: UM Tarnobrzeg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj