Dzisiaj odbędzie się LXXXVIII sesja Rady Miasta Tarnobrzega. Radni rozpoczną obrady o godzinie 11:00. Oto link do transmisji:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/418/rada-miasta-tarnobrzega.htm

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w spawie:

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega:

 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega

 głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega

5. uchwała budżetowa na 2024 rok:

 przedstawienie projektu budżetu

 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

 odczytanie opinii poszczególnych stałych Komisji Rady Miasta

 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

 głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

6. Sprawy bieżące.

1) uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

2) uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega gminnej ewidencji zabytków pod nr 217/2132

7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z porzedniej sesji.

8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

9. Oświadczenia radnych.

10. Zamknięcie sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj