Przygotowania do zimy, bezpieczeństwo mieszkańców powiatu na drogach, problem bezdomności – to najważniejsze tematy poruszone przez członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, którzy spotkali się w miniony poniedziałek, 27 listopada, w tarnobrzeskim starostwie.

W spotkaniu, któremu przewodniczył starosta Jerzy Sudoł, wzięli udział przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Sanepidu, Zarządu Dróg Powiatowych, weterynarii oraz Wód Polskich w Stalowej Woli i Sandomierzu.

Stan przygotowań do zimy 2023/2024 jako pierwsza przedstawiła Ewa Kędzierska, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
– Nasze działania polegają na uzupełnieniu tego co, robią gminne ośrodki pomocy, bo to na gminach spoczywa obowiązek zapewnienia schronienia i posiłku osobom bezdomnym i osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej – mówiła Ewa Kędzierska
dodając, że podobnie jak w latach poprzednich, posiadają one odpowiednie zasoby finansowe i rzeczowe i mają rozpoznane środowiska osób zagrożonych. Pracownicy ośrodków pomocy są w stałych kontaktach z sołtysami i funkcjonariuszami policji. W
gminach Baranów w Sandomierski, Nowa Dęba i Gorzyce funkcjonują Środowiskowe Domy Samopomocy, placówki wsparcia dziennego, które są przygotowane do tego, by móc świadczyć doraźną pomoc bezdomnym. Ponadto ośrodki pomocy w każdej z gmin mają umowy z noclegowniami i schroniskami dla bezdomnych.

Daniel Myszka, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, mówiąc o przeciwdziałaniu zagrożeniom, które może przynieść zima, zapewnił, że sprzęt i ratownicy są gotowi do działań takich jak m. in. podejmowanie osób z zalodzonych akwenów, do czego służyć mogą sanie lodowe, będące na wyposażeniu tarnobrzeskich strażaków. Dla poszkodowanych w czasie niskich temperatur osób, straż przygotowała również namioty z możliwością podłączenia nagrzewnic oraz mikrobusy do transportu, a w razie szczególnie trudnych warunków quady.

Do zimy przygotowane jest też stanowisko kierowania komendanta miejskiego PSP, które dysponuje już wszystkimi kontaktami niezbędnymi do udzielania pomocy bezdomnym. Strażacy, jak zapewnił komendant Myszka, są też przygotowani do tworzenia się zatorów lodowych na rzekach. Wspólnie z Miejskim i Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego prowadzony będzie stały monitoring wód.
Ponadto wytypowane zostały już strażnice OSP, które będą mogły zostać schronieniem dla pasażerów z niesprawnych środków transportu.

Marek Pietrykowski, komendant miejski Policji w Tarnobrzegu, także zadeklarował gotowość do zimy wszystkich jednostek w powiecie. Wymienił też najważniejsze zagrożenia, które mogą wystąpić w tym okresie i zaliczył do nich przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa rozbójnicze.
Można prognozować zwiększoną liczbę takich przestępstw w czasie świąt i karnawału, a później ferii
zimowych
– mówił komendant. – Również przestępstwa przeciwko mieniu mogą się nasilić w tym okresie, bo to czas wzmożonych zakupów. Chodzi tu głównie o kradzieże kieszonkowe na targowisku przy ulicy Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu. Zwiększone spożycie alkoholu może także spowodować wzrost przemocy domowej. W związku z pogorszeniem się warunków na drogach policjanci liczą się ze zwiększoną liczbą wypadków drogowych. Jednak szczególny nacisk w tym okresie policja będzie kładła na problem bezdomności, a jak przyznał komendant Marek Pietrykowski, na terenie działania KMP taki problem występuje. – Generalna zasada jaką przyjmujemy jest taka, aby w przypadku interwencji wobec bezdomnego policjanci zawsze wykazywali postawy opiekuńcze i empatyczne – zapewniał komendant. Dlatego też w KMP opracowano plan działań w ramach akcji „Bezdomni zima 2023/2024”. Program ten dotyczy w szczególności ochrony tych osób przed
zamarznięciem. Polega on m. in na współpracy z instytucjami pomocowymi, takimi jak ośrodki pomocy społecznej.

O tym, jak będzie wyglądało utrzymanie dróg opowiedział Waldemar Gajos z Zarządu Dróg Powiatowych. Sytuację sanitarno-epidemiologiczną w powiecie zaprezentował Dariusz Tacik z powiatowego Sanepidu, a o sytuacji epizootycznej związanej z afrykańskim pomorem świń oraz o chorobie pszczół, która nazywa się zgnilcem amerykańskim, mówił Piotr Rucki, powiatowy lekarz weterynarii.

Członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wysłuchali też informacji o realizowanych zadaniach związanych z utrzymaniem wód oraz o działaniach inwestycyjnych na budowlach przeciwpowodziowych z obszaru Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Stalowej Woli na terenie powiatu tarnobrzeskiego, które przedstawił Marcin Grębowiec i z obszaru Zarządu Zlewni w Sandomierzu, które omówił Dariusz Gorzkiewicz.

Źródło: Starostwo Powiatu Tarnobrzeskiego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj