Dzisiaj o godzinie 11:00 rozpocznie się LXXXIII sesja Rady Miasta Tarnobrzega. Oto link do transmisji:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/418/rada-miasta-tarnobrzega.htm

Porządek obrad:

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.  Przyjęcie porządku obrad.
  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4.  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
  5.  Realizacja inwestycji miejskich z wykorzystaniem środków z “Polskiego Ładu” – Informacja. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Miasta Tarnobrzega.

  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

      1)  przyjęcia Gminnego  Progamu Opieki nad Zabytkami Miasta Tarnobrzega na lata 2022-2026,

      2)  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Miechocin,

      3)  nadania nazwy rondu położonemu w Tarnobrzegu,

      4)  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Machów,

      5)  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Machów,

      6)  określenia trybu postępowania o udzielanie dotacji celowej stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Tarnobrzega, sposobu jej rozliczania
           oraz kontroli wykorzystania,

      7)  zmian w budżecie na 2023 rok,

      8)  zmian w budżecie na 2023 rok,

      9)  zmian w budżecie na 2023 rok,

    10)  zmian w budżecie na 2023 rok,

    11)  zmian w budżecie na 2023 rok,

    12)  zmian w budżecie na 2023 rok,

    13)  zmian w budżecie na 2023 rok,

    14)  zmian w budżecie na 2023 rok,

    15)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega,

    16)  zarządzenia wyborów Przewodniczącego Osiedla Przywiśle,

    17)  wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu na kadencję 2024 – 2027,

    18)  skargi na działanie Prezesa Zarządu Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społeczenego,

    19)  rozpatrzenia skargi,

    20)  rozpatrzenia skargi.

  7.  Sprawy bieżące.
  8.  Odpowiedzi na interpelację, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
  9.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10.  Oświadczenia radnych.
11.  Zamknięcie sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj