Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje, że w wyniku podpisania umowy z TAURON Wydobycie S.A.  z siedzibą w Jaworznie na zakup węgla kamiennego, w celu realizacji ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, rozpoczynamy proces jego sprzedaży dla mieszkańców. Obecnie do dyspozycji mieszkańców gmina pozyskała 456 t węgla z polskich kopalń (certyfikat poniżej).

Planowane rozpoczęcie odbioru węgla ze składów przewidywane jest od 13 grudnia. W przypadku, gdy transport węgla zostanie przesunięty z przyczyn niezależnych od Gminy, wnioskodawcy zostaną poinformowani poprzez informację zamieszczoną na stronie nowadeba.pl

Z preferencyjnego zakupu węgla mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Nowa Dęba, których złożone wnioski o zakup węgla zostały pozytywnie zweryfikowane. Osoby te zostaną poinformowane telefonicznie przez pracownika Urzędu MiG o możliwości zakupu węgla. Warunkiem odbioru węgla jest dokonanie wpłaty w kasie UMiG lub na konto w Banku Pekao S.A.  Nr 53 1240 6292 1111 0011 2097 3355 oraz odbiór faktury osobiście w pok. 212.

Cena węgla wynosi 1850 zł (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt) za 1 tonę (bez kosztów transportu do gospodarstwa domowego).

Do obsługi mieszkańców Gminy Nowa Dęba wyznaczone zostały dwa składy węgla:

1) Artur Tomczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPHU „Tomar”,
ul. Wojska Polskiego 2, 39-460 Nowa Dęba – sprzedaż węgla w sortymencie orzech, groszek;

2) Firma Handlowo – Usługowa  Jacek Kosior z siedzibą w Jadachy 274, 39 – 442 Chmielów – sprzedaż węgla w sortymencie – kostka, kostka II.

Informujemy, że węgiel można nieodpłatnie pobrać ze składu własnym transportem lub odpłatnie zostanie dostarczony przez skład do gospodarstwa domowego.

W przypadku, gdy sprawa dotycząca zakupu węgla od gminy załatwiana będzie przez inną osobę niż wnioskodawca, np. córka, brat, do odbioru dokumentów w urzędzie oraz węgla na składzie należy dołączyć upoważnienie (druk do pobrania poniżej).

Źródło: UMiG Nowa Dęba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here