Z uwagi na wystąpienie okoliczności stanowiących podstawę do zmiany świadczenia w zakresie terminu i wynagrodzenia mieszczących się w katalogu okoliczności ujętych w umowie, wydłużony został termin wykonania robót budowlanych do dnia 31.10.2022 przy realizacji projektu pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”. Pierwotnie prace miały potrwać do końca lipca.

Wydłużenie terminu oddania inwestycji związane jest z koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót.  Wpływ na to miały także większe od przewidywanych opady i ich częstotliwość. Takie informacje zostały zawarte w uzasadnieniu do uchwały, dotyczącej zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega, jaką podczas wczorajszej sesji przyjęli radni.

Więcej na temat obwodnicy, przesunięcia terminu jej oddania, wypłatach odszkodowań w najbliższym programie „Pytamy Wprost”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 3 =