W związku z kończącą się kadencją Tarnobrzeskiej Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Tarnobrzega, w imieniu własnym i mieszkańców miasta, prezydent Dariusz Bożek, podziękował Paniom za godne i wzorowe pełnienie funkcji członkiń Rady w jej I kadencji przypadającej na lata 2020 – 2022. Uroczystość miała miejsce we czwartek, 27 stycznia.

 • Jeśli chcemy budować nasze miasto dla wszystkich, musimy pamiętać o prawach kobiet. Dlatego głos i wsparcie płynące ze strony Tarnobrzeskiej Rada Kobiet pozwala na konsekwentne realizowanie wizji miasta przyjaznego i otwartego. W kierowaniu miastem w różnych obszarach zawsze kładę bardzo duży nacisk na wyrównywanie szans i poważne, rozwiązywanie problemów spotykających kobiety w naszym mieście – podkreślił Dariusz Bożek.
 • Wierzę, że dwuletni okres pracy na rzecz Tarnobrzeskiej Rady Kobiet i mieszkańców Tarnobrzega przyniósł Paniom wiele satysfakcji oraz pozwolił na jeszcze bardziej wnikliwe spojrzenie na problemy społeczności lokalnej, a szczególnie problemy Kobiet w naszym mieście – dodał prezydent. Dziękując za wsparcie prezydent życzył Paniom wielu sukcesów osobistych, a także w życiu publicznym.

Tarnobrzeska Rada Kobiet pełni funkcję zespołu doradczo – konsultacyjnego Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawach społeczno – kulturalnych i promocji zdrowia wśród kobiet mieszkających na terenie Miasta Tarnobrzega. Członkinie Rady pełnią funkcje społecznie. Członkiniami Rady mogą być kobiety:a) zamieszkałe na terenie Miasta Tarnobrzega,
b) które mają ukończone 18 lat, korzystają z pełni praw publicznych oraz
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
c) których kandydatura poparta została rekomendacją poświadczającą zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawioną przez organizacje pozarządowe, instytucje itp. lub grupę co najmniej 10 osób fizycznych.
I kadencja TRK na lata 2020-2022 Została powołana Zarządzeniem Nr 11/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Tarnobrzeskiej Rady Kobiet. Kadencja Tarnobrzeskiej Rady Kobiet trwa dwa lata, począwszy od dnia zwołania pierwszego posiedzenia Rady (03.02.2020 r.).
Skład osobowy Tarnobrzeskiej Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Tarnobrzega I kadencji:

 1. Katarzyna Paluch – Przewodnicząca TRK
 2. Anna Godlewska
 3. Anna Kapica – Soodak
 4. Anna Świątek
 5. Beata Góra
 6. Beata Grzywacz
 7. Bożena Nowak
 8. Dorota Wyrzykowska – Pycior
 9. Edyta Potańska
 10. Elżbieta Piejko
 11. Grażyna Potańska
 12. Grażyna Urbańska
 13. Grażyna Warzyńska
 14. Halina Zimoląg – Dojka
 15. Iwona Dybus – Grosicka
 16. Julia Dominik – Słomka
 17. Justyna Uchańska
 18. Małgorzata Zych
 19. Marta Kopeć – Bitner
 20. Monika Stępień
 21. Renata Mroczek
 22. Renata Serwin
 23. Sławomira Olszewska
 24. Wiesława Serafin
  W związku ze zgłoszoną większą liczbą kandydatek do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet, Prezydent Miasta Tarnobrzega odstąpił od górnego limitu składu osobowego i postanowił, że Rada w najbliższej kadencji będzie pracowała w składzie 24 członkiń. II kadencja TRK na lata 2022-2024 Nabór ogłoszony został w dniu 10.12.2021 r. i trwał do 07.01.2022 r. Skład osobowy Tarnobrzeskiej Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Tarnobrzega II kadencji:
 25. AGATA WIECZOREK;
  Działa w zakresie sportu, akcji charytatywnych; rekomendacja osób fizycznych.
 26. BEATA GÓRA;
  członkini I kadencji TRK; działalność w Stowarzyszeniu „Brzeg”, rekomendacja osób
  fizycznych.
 27. BEATA KOTASIAK-WÓJCIK;
  Działalność w TPT, Stowarzyszeniu Przyjaciół Polaków na Wschodzie; Rekomendacja: osób
  fizycznych.
 28. BOŻENA NOWAK;
  członkini I kadencji TRK; Działa w Polskim Stowarzyszenia Stomijnego – wiceprezes Oddziału
  w Tarnobrzegu. Rekomendacja: Polskiego Stowarzyszenia Stomijnego.
 29. ELŻBIETA PIEJKO;
  członkini I kadencji TRK; Działalność w Stowarzyszeniu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnobrzegu, Działa rzecz rodzin i osób z niepełnosprawnością, na rzecz społeczności szkolnej, w Zarządzie Osiedla Serbinów, w Fundacji Serce Lasowiackie – organizacja opieki wytchnieniowej w Tarnobrzegu; Rekomendacja: Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Szkoły Podstawowej w Miechocinie.
 30. GRAŻYNA POTAŃSKA;
  członkini I kadencji TRK; Działa w Stowarzyszeniu Towarzystwo Przyjaciół Zakrzowa; Rekomendacja: Towarzystwa Przyjaciół Zakrzowa.
 31. JUSTYNA UCHAŃSKA,

członkini I kadencji TRK . Organizatorka Pchlego Targu, Foodsharing Tarnobrzeg, Bookcrossing, Kwiatowymiany, Półek na znicze, zbiórek odzieży i przedmiotów; Rekomendowana przez osoby fizyczne.

 1. KATARZYNA PALUCH
  członkini I kadencji TRK – Przewodnicząca TRK I kadencji; Działalność: jadłodzielnia, bookcrooosing, kwiatowymiana, akcje charytatywne, Rekomendacja osób fizycznych.
 2. MAŁGORZATA ZYCH
  członkini I kadencji TRK; Działa w Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich; Rekomendacja: Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
 3. MONIKA STĘPIEŃ;
  członkini I kadencji TRK; rekomendacja osób fizycznych.

II Kadencja TRK rozpocznie się na pierwszym posiedzeniu zwołanym na dzień 3 lutego 2022 r.
godz. 17.00.

info: UM Tarnobrzeg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj