Pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz
zmniejszą oddziaływanie szkodliwych czynników. Dokumentację trzeba przekazać do 30 czerwca.
0d 1 czerwca można składać wnioski dotyczące dofinansowania inwestycji poprawiających bezpieczeństwo
pracy. W tym roku, odbywać się to będzie wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony
www.prewencja.zus.pl. Na konkurs przeznaczono łącznie aż 75 mln zł. To, ile pieniędzy może otrzymać dana
firma, zależy od wartości zgłoszonego projektu oraz liczby osób, za które opłaca składki na ubezpieczenia
społeczne. Najmniejsze podmioty, tj. zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób, mogą zyskać dofinansowanie
w wysokości 90% szacowanej wartości projektu. Wsparcie z ZUS może w tym wypadku wynieść 140 tys. zł.
Wraz ze wzrostem liczby ubezpieczonych udział procentowy dofinansowania maleje, przy czym dla
największych przedsiębiorstw wynosi 20% inwestycji. Maksymalna kwota, o którą mogą się starać, wzrasta
jednak wtedy aż do 500 tys. zł.
Udział procentowy wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za:

 • od 1 do 9 osób – 90% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 140 000 zł;
 • od 10 do 49 osób – 80% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 210 000 zł;
 • od 50 do 249 osób – 60% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 340 000 zł;
 • od 250 osób – 20% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 500 000 zł.
  Działania objęte dofinansowaniem muszą mieścić się w 27 wskazanych obszarach inwestycyjnych
  i 2 doradczych. Może być to np. zakup osłon i urządzeń ochronnych lub technologii oczyszczania oraz
  uzdatniania powietrza, bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy, oświetlenie
  miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym, zakup sprzętu i urządzeń służących
  ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Pełna lista znajduje się w załączniku do Regulaminu
  Konkursu[link].
  Tylko do 30 czerwca
  Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Termin, do którego ZUS przyjmie dokumenty, to 30 czerwca. Na
  stronie BIP Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udostępniono więcej informacji o konkursie, w tym jego
  regulamin oraz wymagane załączniki. Przekazanie dokumentów odbywa się wyłącznie w formie
  elektronicznej za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl.
  Rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe. Najpierw ocenę formalną, czyli sprawdzenie kompletności
  i poprawności złożonych wniosków, przeprowadzi ZUS. Późniejsza ocena merytoryczna należy natomiast do
  ekspertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
  Nie można mieć zaległości
  Nie każda firma może wziąć udział w konkursie. Nie można zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia
  społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz podatków. Firma nie może też znajdować się w stanie upadłości,
  pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania
  układowego z wierzycielem. Wykluczony jest także przedsiębiorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat
  dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu.
  Pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
  konkurs@zus.pl a więcej informacji dostępnych jest także na stronie internetowej ZUS (kolumna: Polecane).

ŹRÓDŁO: ZUS TARNOBRZEGA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj