ZUS wysyła deklaracje PIT za 2020 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT za 2020 r.
Formularze trafią do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Deklaracje będą
wysyłane na przełomie stycznia i lutego. Na Podkarpaciu otrzyma je ponad 0,5 mln osób.
(Oddział ZUS w Jaśle – 157 229, Oddział w Rzeszowie – 363 115
Co roku na przełomie stycznia i lutego, ZUS rozpoczyna akcję wysyłkową deklaracji PIT-40A, PIT-11A
i PIT-11.
„Co ważne, w tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT
11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku  bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu
45 dni od złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania podatkowego. Jeśli
świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania
podatkowego PIT-37 lubPIT-36”.
„Przed 1 marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS,
otrzymają należną im deklarację podatkową. Z ponad 9,5 mln wysyłanych deklaracji, w granicach 8,3 mln
otrzymają emeryci i renciści. Pozostałe formularze trafią m.in. do osób, które w ubiegłym roku pobierały
zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze”.
PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS.
W tym roku roczne obliczenie podatku będzie sporządzane tylko dla podatników  z kwotą niedopłaty
podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do US w roku podatkowym nie przewyższa   kwoty   podatku  
należnego  od  uzyskanego dochodu. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub
zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy z renty socjalnej.
Jeżeli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń –  nie musi składać
zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.                                                                             
PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej
świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) i tych, które w momencie rozliczania podatku nie są
już świadczeniobiorcami ZUS. Deklaracje te otrzymają również m.in. osoby, które złożyły w ZUS
oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem albo też złożyły wniosek o
obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu
rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.  Od tego roku PIT-11A otrzymają podatnicy, dla których w
rozliczeniu byłaby ustalona  kwota nadpłaty podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu
skarbowego w roku podatkowym przewyższyła kwotę podatku należnego za ten rok od dochodów
uzyskanych w ZUS.

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub
alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku
sądu lub ugody.
Emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni to zrobić w
zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36.
W szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach ZUS może wydać świadczeniobiorcy duplikat
deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w
każdej placówce ZUS.
Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w każdej
placówce zakładu. Na marginesie przypominam, że istnieje także możliwość kontaktu za pomocą e-wizyty,
czyli wideorozmowy z pracownikiem ZUS. O szczegółach i sposobie skorzystania z e-wizyty zapoznać się
można na https://www.zus.pl/e-wizyta

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen + fifteen =