Zachęcamy do płatności podatków przelewem, także za dziadków i rodziców.

Przypominamy o możliwości i zachęcamy do opłacenia podatku przelewem. WAŻNE! – można dokonać takiej opłaty również za najbliższych członków rodziny.

W związku z przypadającym na dzień 16 marca terminem płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych zachęcamy wszystkich do płatności przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Tarnobrzega.

W przesłanych do podatników decyzjach wskazano indywidualne numery rachunków bankowych. Wpłata na ten rachunek automatycznie zostaje przyporządkowana do konta podatnika.

Jednocześnie informujemy, że przepisy ordynacji podatkowej pozwalają na wpłatę podatku za członków najbliższej rodziny (małżonka, rodziców, dziadków, rodzeństwo). Ze swojego konta można więc dokonać wpłaty za rodziców, czy dziadków. Pamiętajmy, seniorzy są w grupie szczególnie narażonej na zachorowanie na COVID-19, ciężką w przebiegu chorobę wywołaną koronawirusem. Zaleca się im unikanie miejsc publicznych.

Źródło: UM Tarnobrzeg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 4 =