Informacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:

Uwaga! Ważne dla wnioskodawców!
Zmiana zasad przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego i świadczenia „Dobry Start” w okresie
obowiązującego stanu epidemii, ogłoszonego w Polsce w związku z
zakażeniem wirusem SARS-COV-2.

Od 1 sierpnia br. można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021,
w formie papierowej, na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, świadczenie „Dobry Start”.

Wnioski wypełnione w formie papierowej na w/w świadczenia składamy za
pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucamy do specjalnej urny w Miejskim Ośrodku
Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu na ul. Kopernika 3, w godz. od 7:30 do godz.
15:30, od poniedziałku do piątku.

BARDZO WAŻNE! Wnioski składamy uzupełnione wraz z niezbędnymi
załącznikami, w kopercie z dopiskiem „MOPR Dział Świadczeń Społecznych”.

Wnioskodawcy, których członkowie rodziny przemieszczają się w granicach
państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego dot.
zatrudnienia, wypełniają i dołączają do dokumentów „Oświadczenie dotyczące
państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia
wychowawczego”!

Wzory wniosków wraz z informacją, jak należy uzupełnić wniosek, dostępne są na
stronie internetowej www.mopr.pl – w zakładce ŚWIADCZENIA RODZINNE.

WAŻNE!
Jeżeli ktoś potrzebuje szerszych informacji lub ma problem z wypełnieniem wniosku,
bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu. Wszystkie niezbędne
informacje można uzyskać drogą telefoniczną.
Dodatkowo uruchomiono nowe, bezpośrednie numery telefonów do Działu
Świadczeń Społecznych.

Lp. Rodzaj świadczenia Numer telefonu

 1. zasiłki rodzinne z dodatkami 15 856 52 91
  15 856 52 90 świadczenie rodzicielskie
  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

zasiłek pielęgnacyjny

 1. świadczenie pielęgnacyjne 15 856 76 21
  15 856 52 90 specjalny zasiłek opiekuńczy
 2. fundusz alimentacyjny 15 856 52 92
  15 856 52 90
 3. świadczenie „Dobry Start” 15 856 52 90
 4. świadczenie wychowawcze „500+” 15 856 52 93
  15 856 52 90

6. dodatki mieszkaniowe
15 856 52 94 dodatki energetyczne
stypendia szkolne
Karta Dużej Rodziny

 1. dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne 15 856 52 95
 2. Kierownik Działu Świadczeń Społecznych 15 822 94 59

UWAGA! Cały czas można także składać wnioski drogą elektroniczną.
Wnioski elektronicznie składamy, jeśli posiadamy „Profil zaufany” lub „Kwalifikowany
podpis elektroniczny”. Podpis kwalifikowany jest elektronicznym podpisem
równoważnym podpisowi własnoręcznemu.
Wnioski na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
wysyłamy przez stronę: https://empatia.mpips.gov.pl/
Wnioski na świadczenie „Dobry Start” składamy poprzez przez strony internetowe;
serwisy bankowości elektronicznej (wykaz dostępny tutaj).

Zachęcamy wszystkich do składania wniosków drogą elektroniczną, która jest
zdecydowanie szybsza i bezpieczniejsza dla wnioskodawcy, bowiem nie wymaga
osobistego kontaktu z urzędnikiem i innymi petentami oraz nie wymaga stania
w kolejce.
Wszystkie wnioski można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie www.mopr.pl, w zakładce „świadczenia rodzinne”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 1 =