III sesja Rady Miasta Tarnobrzega rozpoczęła się dziś, 23 maja, o godzinie 11:00. Oto link do transmisji:


https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/418/rada-miasta-tarnobrzega.htm

Porządek obrad:

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
  2.  Przyjęcie porządku obrad.
  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4.  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
  5.  Inwestycje nad Jeziorem Tarnobrzeskim w latach 2023-2024.

  6.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

       1)  zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu  Funduszu samorządom powiatowym w roku 2024 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

       2)  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową “Moja zmiana szansą dla mojej rodziny nas rok 2024”,

       3)  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalnia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

       4)  sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Tarnobrzeg,

       5)  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu obręb Sobów,

       6)  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu,

       7)  powołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu,

       8)  powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu,

       9)  powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu

     10)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu,

     11)  zmian w budżecie na 2024 r.

     12)  zmian w budżecie na 2024 r.

     13)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega,

     14)  ustalenia zasad przysługiwania radnym oraz przewodniczącym zarządów osiedli diet oraz zwrotów  radnym kosztów podróży służbowych,

     15)  uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad określania wysokości diet dla radnych Rady Miasta Tarnobrzega oraz zwrotu kosztów podróży,

     16)  ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj