Postępowanie przetargowe prowadzone przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich na przebudowę drogi wojewódzkiej 872 – etap I – zostało rozstrzygnięte. To bardzo ważne zadanie dla mieszkańców Porąb Dębskich, mieszkających przy ul. Niżańskiej, i tych którzy w różny sposób z tej drogi korzystają.
PZDW przeprowadził dwa postępowania przetargowe na dwa etapy. W pierwszym etapie ma być wykonywany najbardziej nas interesujący odcinek od skrzyżowania DW 872 z DK9 w Grabinie do wjazdu na poligon (ok. 6,3 km), Pierwszy odcinek budować będzie konsorcjum firm z grupy PBI, które wygrało postępowanie przetargowe za kwotę blisko 36 mln zł.
W ramach tego zadania przewiduje się poszerzenie jezdni do 7 m, z poboczami 0,5 m. Planowana jest także przebudowa skrzyżowania DW 872 z DK 9. Zmodernizowane zostaną istniejące chodniki oraz zostanie wykonana ścieżka pieszo-rowerowa na całej długości ul. Niżańskiej. Zmodernizowana zostanie także istniejąca zatoka autobusowa, druga zatoka powstanie po stronie północnej drogi
nieco dalej. Istniejące rowy drogowe zostaną przebudowane, a także zrobione nowe, w tym fragmentami będą to rowy kryte. Zadanie przewiduje budowę oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego (pod infrastrukturę teletechniczną).
Prace przygotowawcze do tego zadania rozpoczęły się dekadę temu. Wtedy to przygotowany został program funkcjonalno-użytkowy, który został przedstawiony społeczności Porąb Dębskich. W tym czasie z ramienia osiedla zadanie koordynował śp. Kazimierz Skimina, ówczesny radny i przewodniczący Zarządu Osiedla. Z kolei konsultacje w sprawie samej dokumentacji technicznej
prowadził z władzami Osiedla Leszek Mirowski, ówczesny wiceburmistrz. Dzięki zaangażowaniu tych osób oraz mieszkańców Porąb Dębskich w projekcie znalazły się najistotniejsze dla mieszkańców kwestie, które zostały powyżej wymienione, jak też zjazdy prywatne i publiczne. Czas realizacji zadania to 27 miesięcy od podpisania umowy.
Z kolei dalsza część zadania – etap II do Niska – także nabiera rozpędu. Z otwarcia ofert wynika, że oferent najtańszy przedstawił ofertę z kwotą prawie 156 mln zł, zaś zamawiający (PZDW) założył do realizacji zamówienia 141 mln zł. – Z rozmowy z marszałkiem województwa Władysławem Ortylem wynika, że i ten etap zostanie rozstrzygnięty – informuje burmistrz Wiesław Ordon. W budżecie
województwa znajdą się środki na to zadanie.
Tak więc po latach oczekiwań, ale też zaangażowania i współpracy z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich i Zarządem Województwa Podkarpackiego, doczekamy się kolejnej ważnej dla naszych mieszkańców inwestycji komunikacyjnej.

INFO: URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj