R E G U L A M I N

 IV Ogólnopolski Konkurs Piosenki „O Kobietach”

Baranów Sandomierski 2024

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim

 1. CELE KONKURSU :
 • Prezentacja dorobku artystycznego dzieci, młodzieży, dorosłych  w przestrzeni wirtualnej oraz stacjonarnie.
 • Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z wokalistami.
 • Promocja uzdolnionej młodzieży, dzieci i dorosłych z Polski.
 • Integracja środowiska muzycznego.
 1. MIEJSCE I CZAS TRWANIA :

IV Ogólnopolski Konkurs Piosenki „O Kobietach” 2024 odbędzie się w następującej formule:

 • I etap: Przyjmowanie zgłoszeń ONLINE do 08.03.2024
 • II etap: Opublikowanie listy Finalistów 12.03.2024
 • III etap: Przesłuchania finałowe (NA ŻYWO), ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 23.03.2024 (sobota) w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, ul. Fabryczna 39, 39-450 Baranów Sandomierski.
 1. WYKONAWCY :

W konkursie mogą brać udział soliści z całej Polski (wykonawca może występować z akompaniatorem).

Soliści :

kategoria wiekowa I : 6 – 9 lat

kategoria wiekowa II : 10 – 13 lat

kategoria wiekowa III : 14 – 17 lat

kategoria wiekowa IV : od 18 lat (OPEN) 

 1. REPERTUAR :

Soliści zobowiązani są do przygotowania jednego wybranego utworu w języku polskim lub angielskim o tematyce kobiet. 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA :

Warunkiem udziału jest zgłoszenie solisty poprzez prawidłowe wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA oraz RODO dostępnej na stronie: https://kulturalia.pl, a także dołączenie w treści maila zgłoszeniowego linku do nagrania umieszczonego w serwisie YouTube

w nieprzekraczalnym terminie do 08.03.2024 na adres mailowy: mgok@kulturalia.pl . Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora. Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne do udziału w konkursie.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRAŃ KONKURSOWYCH :
 • Film konkursowy należy zamieścić na swoim kanale You Tube; może być jako ,,niepubliczny”. Wygenerowany link do filmu należy wkleić w treści maila zgłoszeniowego.
 • Opis filmu zamieszczonego na YouTube musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, kategorię wiekową, tytuł wykonywanego utworu, oraz dopisek – Ogólnopolski Konkurs Piosenki „O Kobietach 2024”.
 • Film konkursowy powinien być nakręcony poziomo; Nagrania wyłącznie LIVE! Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą postprodukcji! Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia bez montażu audio-video.
 • Postać wokalisty musi być widoczna, wokal oraz podkład lub akompaniament dobrze słyszalny.
 • Filmy konkursowe mogą być nagrane powszechnie dostępnym sprzętem np.: telefon, tablet, kamera, aparat.
 1. PRZEBIEG KONKURSU

Ogólnopolski Konkurs Piosenki „O Kobietach 2024” będzie się składał z 3 etapów.

I etap: Przyjmowanie zgłoszeń online.

II etap: Opublikowanie listy wykonawców zakwalifikowanych do Finału. WAŻNE! Zakwalifikowani Finaliści zobowiązani są do wpłaty akredytacji w wysokości 50 zł. Wpłata akredytacji jest obowiązkowa, aby wziąć udział w części Finałowej Konkursu. Potwierdzenie udziału w finale oraz potwierdzenie wpłaty należy przesłać na maila do 15.03.2024.

Dane do przelewu:

BS O/ Baranów Sandomierski 95 9434 1067 2004 1408 4026 0001 w tytule wpisując imię i nazwisko Finalisty.

III etap: Prezentacje finałowe, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród stacjonarnie w MGOKu w Baranowie Sandomierskim 23.03.2024.

 1. JURY :

Uczestników konkursu oceniać będzie profesjonalne Jury zaproszone przez organizatora. Jury brało będzie pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, umiejętności wykonawcy, interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. Werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.

 1. NAGRODY :

Jury ma możliwość dowolnego podziału dyplomów i nagród. W każdej kategorii Jury może przyznać I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

Organizator nie ponosi kosztów przejazdu, pobytu i ubezpieczenia Uczestników Festiwalu. W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie organizator. W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad regulaminu, organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku uczestnika i jego nieodpłatne rozpowszechnianie na stronie internetowej MGOKu Baranów Sandomierski, Facebook MGOKu Baranów Sandomierski. Szczegółowych informacji udziela Organizator – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim.

info: MGOK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj