Tarnobrzescy radni przyjęli uchwałę o nawiązaniu przez miasto współpracy partnerskiej z francuskim Pont-á-Mousson.

Jak czytamy w uzasadnieniu:
Zainicjowana przed kilkudziesięciu laty, a skupiona na wymianach młodzieżowych, kulturalnych i sportowych współpraca pomiędzy Tarnobrzegiem, głównie wówczas Wojewódzkim Domem Kultury w Tarnobrzegu, a francuskimi szkołami i ośrodkami kultury wznowiona została w roku 2020. Odnowione kontakty z liderem pierwszych wymian ze strony francuskiej, Jean-Françoisem Moutet, który w tym czasie
przewodniczył już stowarzyszeniu Solidarność Narodowa i Międzynarodowa (Solidarités Nationales et Internationales) z siedzibą w Pont-à-Mousson, miały zaowocować w roku 2021 pierwszą wymianą młodzieżową. Z powodu pandemii covid-19 realizacja tych planów została zawieszona. Do pierwszej młodzieżowej wymiany pomiędzy Tarnobrzegiem, a Pont-à-Mousson doszło latem 2023 roku.
W międzyczasie doszło do kilku oficjalnych wizyt przedstawicieli obu miast. W roku 2022 JF Moutet został zastępcą burmistrza Pont-à-Mousson, co przeniosło dotychczasowe kontakty pomiędzy Miastem Tarnobrzeg, a Pont-à-Mousson na inny poziom. Odtąd budowane są relacje już nie tylko pomiędzy instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, ale pomiędzy samorządami miast. Gdy w 2022 roku wybuchła wojna w Ukrainie, francuscy, nieformalni jeszcze partnerzy Tarnobrzega, dali piękny wyraz solidarności międzynarodowej wspierając samorząd Tarnobrzega w dźwiganiu ciężaru pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy, czy niesieniu pomocy partnerskiemu miastu Czernihów.
Pierwsza wizyta przedstawicieli wspólnoty gmin i miasta Pont-à-Mousson w Tarnobrzegu miała miejsce w marcu 2022 roku. W składzie delegacji był między innymi burmistrz Henry Lemoine oraz jego zastępca Jean Francois Moutet. Francuzi przywieźli do Tarnobrzega cztery tony darów, a dziesięcioma tysiącami euro wsparli doświadczoną wojną społeczność Czernihowa, miasta partnerskiego Tarnobrzega. W listopadzie 2022 roku francuska delegacja ponowne gościła w Tarnobrzegu. Tym razem wizyta nie ograniczała się jedynie do
przekazania pomocy dla ludności ukraińskiej, chociaż doszło do spotkania delegacji z proboszczem polskiej parafii w Maniewiczach, na ukraińskim Wołyniu, dla której pomoc rzeczową, jeszcze przed wybuchem wojny, organizował także samorząd Tarnobrzega. Francuzi wsparli tamtejszą ludność trzema tysiącami euro. Podczas wizyty w Tarnobrzegu strona francuska poznała m.in. organizację tarnobrzeskiego wolontariatu, działalność kilku placówek świadczących w mieście pomoc społeczną, ale też zwiedziła Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu. Kolejne spotkanie przedstawicieli obydwu stron miało miejsce w Pont-á-Mousson. Tarnobrzeska delegacja gościła tam w kwietniu 2023 roku. Podczas tej roboczej wizyty Prezydent Tarnobrzega oraz przedstawiciele samorządu Pont-á-Mousson omawiali i rozeznawali obszary planowanej przyszłej współpracy partnerskiej pomiędzy miastami. Podczas wizyty francuzi przekazali kolejną pomoc finansową, tym razem w wysokości pięciu tysięcy euro, dla Czernihowa.
Każda ze stron jest przekonana, że mające się zawiązać partnerstwo znacznie poszerzy możliwości wzajemnej współpracy. Umowa partnerska, która zostanie zawarta pomiędzy Miastem Tarnobrzeg a Pont-àMousson we Francji, będzie ważnym instrumentem do budowania współpracy w obszarach: gospodarczym, społecznym, kulturalnym, oświatowym, ochrony środowiska, turystyki, sportu, rekreacji, a także w innych uzgodnionych pomiędzy partnerami. Otworzy także możliwości promocji regionów, wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój lokalny każdego regionu. Zacieśnione kontakty pomiędzy społecznościami miast umożliwią wzajemne poznawanie historii, kultury, tradycji i obyczajów obu regionów.
Podstawą współpracy pomiędzy Miastem Tarnobrzeg a Pont-á-Mousson będzie zawarta umowa o nawiązaniu współpracy partnerskiej. Podczas współpracy pomiędzy stronami umowy przestrzegane będą zasady równouprawnienia partnerów, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, z poszanowaniem interesów każdej ze stron.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj