Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza na spektakle dla dzieci w ramach kolejnej edycji programu profilaktyki uzależnień. W tym roku wśród propozycji znalazły się dwie teatralne opowieści dla różnych grup wiekowych.

KSIĘGA PEŁNA CZARÓW – to adaptacja baśni Janiny Porazińskiej pt.: „Czarodziejska Księga”. To komedia dla najmłodszych. Ludowa powiastka o zabawnych perypetiach głównych bohaterek, kochających się sióstr, Marcysi i Krysi. Spektakl ma charakter dydaktyczny. Zawarty w nim morał sprawi, że nasze pociechy zdecydowanie chętniej zasiądą do nauki czytania i pisania, bowiem za sprawą Krysi odkryją, że za odczytywanymi literkami kryje się wspaniała treść, magia-wiedza, której posiadanie może nieraz uchronić nas przed zgubą. Czy próżna Marcysia zarazi się bakcylem czytania? Czy przygody, jakie ją spotkają, pozwolą jej zrozumieć, że „nie wszystko złoto, co się świeci”? A może, razem z Krysią zechce zapoznać publiczność ze sztuką słowa, poprawnego pisania i wypowiadania się? Czyż nauka ta nie będzie efektywna, jeśli kryje się za nią wspaniała zabawa?

Bogata scenografia, wspaniała kreacja krakowskich aktorek, różnorodne postacie, melodie szybko zapadające w ucho, które mogą, wraz z aktorkami zanucić nawet najmłodsi widzowie, potęgują walory i wpływają na artystyczny odbiór widowiska.

Scenariusz, reżyseria, kostiumy: Natasza Słysz-Czaja
Scenografia: Joanna Czaja, Natasza Słysz-Czaja

10 kwietnia 2024 r., godz. 8:30 i 10:00
Czas trwania spektaklu: około 60 minut
Grupa wiekowa: od 5 do 10 lat
Informacje i bilety: Dział Organizacji Imprez TDK, tel.: 15 822 21 20 wew. 32

NAJWAŻNIEJSZA LEKCJA – spek­takl ma za zadanie pop­u­laryza­cję wśród młodzieży właś­ci­wych zachowań, takich jak konieczność ogranicza­nia wyt­warzanych odpadów, potrzeby ich seg­re­gacji i recyk­lingu. Uświadamia również, jak ważnymi kwes­t­i­ami są ograniczenia niskiej emisji oraz dbałość o czys­tość powi­etrza.

W jeden ze szkół już wkrótce ma odbyć się konkurs wiedzy eko­log­icznej. Dwójka uczniów woli jed­nak dow­cipy, niż powal­czyć o główną nagrodę. Dla nich temat ekologii i ochrony przy­rody nic nie znaczy. Postanaw­iają dla zabawy zakłó­cić prze­bieg imprezy. Ale sytu­acja wymyka się spod kon­troli…

Pro­fesjon­alni aktorzy, wartka i ciekawa akcja, jak również bogata oprawa gwaran­tują mnóstwo nieza­pom­ni­anych wrażeń.

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk
Scenografia: Maria Maj
Muzyka i dźwięk: Michał Mach

11 kwietnia 2024 r., godz. 8:30 i 10:00
Czas trwania spektaklu: około 60 minut
Grupa wiekowa: od 10 do 15 lat
Informacje i bilety: Dział Organizacji Imprez TDK, tel.: 15 822 21 20 wew. 32

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj