Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że Miasto Tarnobrzeg przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość Programu wynosi 1 162 137 zł. Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Rekrutacja od 26.02.2024 r. do 08.03.2024 r.

Program dedykowany jest dla:

 1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. Osób z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną albo
 2. o znacznym stopniu niepełnosprawności
 3. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną albo
 4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 5. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek samorządu Terytorialnego – edycja 2024, jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na wspieraniu osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym: pomocy asystenta w:

 1. wsparcia przez uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinnie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W 2024 roku w ramach Programu planuje się objąć wsparciem asystenta 47 osób:

 1. 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. 46 osób posiadających orzeczenie, w tym:

– 13 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

– 25 z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

– 3 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

– 5 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Program trwa do 31.12.2024 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Dział Usług Opiekuńczych, pokój 102

Tel: 15 856 76 93

inf. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj