Jubileusz 20-lecia obchodziło w ubiegłym tygodniu Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy. – Było nam niezmiernie miło uczcić ten jubileusz w obecności ludzi życzliwych, wspierających nas, którzy współtworzyli historię tej
organizacji – wspomina Elżbieta Głaz, prezes stowarzyszenia.

Elżbieta Głaz przypomniała, że w ciągu tych 20 lat stowarzyszenie podejmowało wiele inicjatyw mających na celu rozwój Jadachów oraz budowanie aktywnej i zintegrowanej społeczności. Do najważniejszych przedsięwzięć zaliczyła: tworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku, organizację corocznych tematycznych pikników rodzinnych, turniejów sportowych, realizację projektów edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży, poprawę estetyki przestrzeni publicznej (utworzenie ozdobnego skweru, alei klonów), wydanie publikacji „Jadachy wczoraj i dziś”, budowę pomnika Ojców
Niepodległości, organizowanie akcji charytatywnych i innych. Działalność stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków i wolontariuszy, a fundusze pozyskiwane są dzięki udziałowi w konkursach na realizację zadań publicznych organizowanych przez burmistrza Nowej Dęby, w konkursach grantowych organizowanych przez Fundację Fundusz Lokalny SMK w ramach programu „ Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz aktywnej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Tarnobrzegu.
Z okazji 20-lecia stowarzyszenia prezes Elżbieta Głaz złożyła podziękowania posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi, staroście tarnobrzeskiemu Jerzemu Sudołowi, burmistrzowi Nowej Dęby Wiesławowi Ordonowi, prezesowi zarządu Fundacji Fundusz Lokalny Stanisławowi Basce, inspektorowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z NGO Maryli Siudem, dyrektorom Samorządowego Ośrodka Kultury: Krystianowi Rzemieniowi i Iwonie Strojek, dyrektorowi Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie Adamowi Szurgocińskiemu, wieloletniemu przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nowej Dębie Wojciechowi Serafinowi, byłemu radnemu Andrzejowi Durtce, radnemu Marianowi Tomczykowi, dyrektorkom Szkoły Podstawowej w Jadachach: Bernardzie Głowackiej i Katarzynie Haraf-Żmudzie,

sołtysowi wsi Jadachy Janowi Grdeniowi wraz radami sołeckimi, księdzu proboszczowi Janowi Niemcowi, a także organizacjom działającym w Jadachach:
Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszeniu Anielskie Grajki, Kołu Gospodyń Wiejskich, Ludowemu Zespołowi Sportowemu, Rycerzom Kolumba, sponsorom, darczyńcom, wolontariuszom, byłym i obecnym członkom stowarzyszenia.

INFO: STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj