Tarnobrzeskie Wodociągi informują, że w dniach 25-28 maja spółka podejmie próby odkomarzania w Tarnobrzegu według poniższego
harmonogramu:
– Noc 25/26 lub 26/27 maja – osiedla: Nagnajów, Jezioro Tarnobrzeskie, Mokrzyszów, Ocice, Miechocin, Przywiśle, tereny rekreacyjne przy os. Przywiśle, skarpa Wiślana, Siarkowiec, Wielopole, Stare Miasto, Park Dzikowski, ogrody działkowe (Miechocin, Kamionka [po prawej stronie obwodnicy] Mokrzyszów, Zwierzyniec);
– Noc 26/27 lub 27/28 maja  – osiedla: Serbinów, Piastów, Borów, Dzików, tereny rekreacyjne Przy Zalewie, Podłęże, Zakrzów, Sobów, Sielec, Wielowieś, ogrody działkowe (Nadole, Kamionka [od strony St. Orła], Związkowiec, Siarkopol).

Każdego dnia akcja będzie się rozpoczynać po godzinie 20:00. Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w  Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Przebywanie w rozpylonej chmurze preparatów biobójczych jest szkodliwe dla zdrowia. Zgodnie z informacjami
przekazywanymi przez producenta nie ma obowiązku stosowania karencji dla owoców i warzyw, jednak zalecane jest ich dokładne wymycie przed spożyciem.

Aby zapewnić optymalne warunki zastosowania chemicznych preparatów w akcjach odkomarzania, ważne jest aby spełnione były trzy podstawowe warunki:

– temperatura nie przekraczała 24°C podczas aplikacji ze względu na stabilność stosowanego preparatu.

– temperatura nie może być niższa niż 10°C podczas aplikacji ze względu na stabilność stosowanego preparatu. Niska temperatura powoduje gęstnienie preparatu i uniemożliwia jego rozpylenie.

– brak opadów w kolejnych 24 godzinach od wykonania zabiegu odkomarzania.

– minimalny wiatr, nieprzekraczający 5m/s.
Spółka na bieżąco śledzi prognozy pogody i aktualnie wskazuje na możliwość przeprowadzenia akcji.
W przypadku zmiany warunków atmosferycznych, termin akcji może ulec zmianie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 5 =