Sesja Rady Miasta rozpocznie się o godzinie 11:00. Radni obradować będą w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Sesję na żywo można oglądać tutaj: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/418/rada-miasta-tarnobrzega.htm

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

5. Realizacja projektu – Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sandomierskiej, Dominikańskiej, Jasińskiego w Tarnobrzegu.

2) w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg.

3) w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg.

4) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu.

5) w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w Tarnobrzegu na rzecz Casino Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

6) w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w Tarnobrzegu na rzecz Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

7) w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w Tarnobrzegu na rzecz Medella S.A. z siedzibą w Warszawie.

8) w sprawie nadania statutu Muzeum Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu, obecnie funkcjonującemu pod nazwą Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.

9) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii w tym trybu konsultacji.

10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

11) w sprawie rozpatrzenia skargi.

12) w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

13) w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

14) w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

15) w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

16) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

7. Sprawy bieżące.

8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10. Oświadczenia radnych.

11. Zamknięcie sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 + 9 =