Dziś o godzinie 11:00 rozpocznie się LX sesja Rady Miasta Tarnobrzega. Radni obradują w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Oto link do transmisji: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/418/rada-miasta-tarnobrzega.htm

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.5. Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Tarnobrzega.6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Księdza Stanisława Staszica z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 1 w Tarnobrzegu.

2) w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Księdza Stanisława Staszica z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 1 w Tarnobrzegu.

3) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg.

4) w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu, obręb Zakrzów.

5) w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023.

6) w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

7) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta Tarnobrzea do realizacji Programu „Ogólnopolska Karta Seniora” oraz Programu „Miasto Przyjazne Seniorom”.

8) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Tarnobrzeska Karta Seniora.

9) w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

10) w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

11) w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

12) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

8. Sprawy bieżące.9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.11. Oświadczenia radnych.12. Zamknięcie sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine + ten =