Minął rok od kiedy obowiązują elektroniczne skierowania. Pracownicy medyczni wystawili już prawie 50 milionów e-skierowań na badania i konsultacje dla ponad 17 milionów pacjentów (bez uwzględnienia e-skierowań wystawionych na szczepienie przeciw COVID-19). Od końca 2021 r. e-skierowania są wystawiane także na rehabilitację leczniczą.


Zaletą e-skierowań jest to, że są one ważne do momentu realizacji świadczenia, dzięki czemu pacjent może zapisać się na wizytę lub badanie w dowolnym, dogodnym terminie. Dodatkowo otrzymując e-skierowanie, pacjent nie ma już obowiązku przynosić do placówki oryginału dokumentu, co w przypadku skierowań papierowych musiał zrobić w określonym terminie – 14 dni.

„Pierwszy rok e-skierowania pokazał, że zostało ono dobrze przyjęte przez pacjentów i lekarzy. Do końca 2021 roku wystawiono prawie 50 mln elektronicznych skierowań, bez uwzględnienia e-skierowań wystawionych na szczepienie przeciw COVID-19, dla ponad 17 mln pacjentów. W maju minionego roku oddaliśmy do użytku aplikację mobilną mojeIKP. Daje ona stały i szybki dostęp do e-skierowań w smartfonie, dzięki czemu pacjenci mogą jeszcze wygodniej z nich korzystać. Planując nowe produkty, staramy się, aby były one komplementarne z wdrożonymi już rozwiązaniami informatycznymi i jednocześnie mogły stanowić platformę do uruchomienia kolejnych. Dobrym przykładem, oprócz e-skierowania czy e-recepty, jest również Unijny Certyfikat COVID, do którego także szybki dostęp zapewniają aplikacje mojeIKP oraz Internetowe Konto Pacjenta. Pokazuje to kompleksowe podejście CeZ do rozwoju systemu e-zdrowia i odzwierciedla naszą misję, w której to pacjent jest najważniejszym elementem ekosystemu” – mówi Jarosław Kieszek, dyrektor Centrum e- Zdrowia.

Najwięcej e-skierowań zostało wystawionych w województwie mazowieckim (8 mln), śląskim (ponad 6 mln) oraz pomorskim (blisko 4 mln). W województwie podkarpackim wystawiono ich ponad 2,5 mln.

Elektroniczne skierowanie wystawiło 104 tys. pracowników medycznych, a skorzystało z nich ponad 17 mln pacjentów. Największą grupę osób wystawiających e-skierowania stanowią pracownicy medyczni w wieku 50-69 lat. Wystawili oni także procentowo najwięcej elektronicznych skierowań (55%). Ponad połowa e-skierowań (56%) została wystawiona kobietom, a najczęściej otrzymują je pacjenci do 17. roku życia oraz w wieku 60-69 lat.

Więcej świadczeń na e-skierowanie w 2022 roku

Od 8 stycznia 2021 roku skierowania do specjalistów oraz na leczenie szpitalne są wystawiane w postaci elektronicznej. Taką formę muszą mieć też skierowania na finansowane przez NFZ badania:
 echokardiograficzne płodu,
 endoskopowe przewodu pokarmowego,
 rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej,
 badania medycyny nuklearnej.

W grudniu 2021 roku katalog ten został rozszerzony o e-skierowania na rehabilitację leczniczą. Do 9 stycznia 2022 roku trwał okres przejściowy, w którym możliwe było wystawienie skierowania na rehabilitację na papierowym druku. E-skierowanie można otrzymać w postaci: SMS-a z 4-cyforwym kodem, e-maila z plikiem PDF lub wydruku informacyjnego. Żeby otrzymać e-skierowanie w postaci SMS-a lub e-maila należy zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl i w ustawieniach konta podać swoje dane kontaktowe. E-skierowania są również dostępne w aplikacji mobilnej mojeIKP, którą można pobrać bezpłatnie w sklepie Google Play lub App Store.


Jak zarejestrować e-skierowanie


Na wizytę u specjalisty lub badanie można zapisać się telefonicznie, podając 4-cyfrowy kod e-skierowania oraz nr PESEL. Jeśli pacjent zapisuje się osobiście w przychodni, może pokazać w rejestracji e-mail z informacją o skierowaniu, e-skierowanie w aplikacji mojeIKP lub wydruk informacyjny. Na podstawie e-skierowania można zapisać się tylko do jednej placówki medycznej. Jeśli po zarejestrowaniu e-skierowania, pacjent znajdzie bardziej dogodny termin wizyty w innej placówce, musi wycofać e-skierowanie w pierwotnie wybranym miejscu. Można to również zrobić telefonicznie. Dopiero, gdy e-skierowanie wróci do statusu „wystawione”, można zarejestrować je w innym podmiocie. Status e-skierowania (tzn. informacja czy e-skierowanie jest „wystawione”, znajduje się „u realizatora”, czy jest już „zrealizowane”), jak również 4-cyfrowy kod e-skierowania czy dane podmiotu wystawiającego są dostępne zawsze po zalogowaniu się na Internetowe Konto Pacjenta lub w aplikacji mobilnej mojeIKP.

Źródło: NFZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + 9 =