27 października o godzinie 11:00 w Tarnobrzeskim Domu Kultury rozpocznie się LI Sesja Rady Miasta Tarnobrzega. Oto link do transmisji:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/418/rada-miasta-tarnobrzega.htm

Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5.  Sprawozdania z działalności spółek miejskich.

6.  Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

 1.  przyjęcia do realizacji Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie “Moja zmiana szansą
    dla mojej rodziny na rok 2022″,

 2.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
     przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2021 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

 3.  w sprawie porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
     Tarnobrzeg,

 4.  utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Tarnobrzeskie Centrum Seniora”, nadania jej statutu i wyposażenia w majątek,

 5.  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega,

 6.  zmian w Statucie Miasta Tarnobrzega,

 7.  rozpatrzenia skargi,

 8.  rozpatrzenia skargi,

 9.  utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego o nazwie “Lasy Zwierzyniec i Jasień”,

10.  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

11.  zmian w budżecie na 2021 rok,

12.  zmian w budżecie na 2021 rok,

13.  zmian w budżecie na 2021 rok,

14.  zmian w budżecie na 2021 rok.

  7. Sprawy bieżące.
  8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
  9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj