Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Programu.


Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Wyrażane uwagi, opinie i propozycje zmian powinny być składane w formie pisemnej, na formularzu konsultacji oraz powinny zawierać:

  1. wskazany element przedmiotu konsultacji, którego dotyczą,
  2. uzasadnienie.

Konsultacje trwają od 21 października 2021 r. do 9 listopada 2021 r.
Opinie dotyczące przedmiotu konsultacji dostarczyć można:

  • pocztą elektroniczną na adres: um@um.tarnobrzeg.pl
  • pocztą tradycyjną na zdres Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg
  • złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta – Sektor A, sala 1, stanowisko nr 5  Urzędu Miasta Tarnobrzega, przy ul. Mickiewicza 7
  • przekazać osobiście podczas spotkania plenarnego z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 4 listopada 2021 r o godz. 17.00 w sali 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu.


Uwaga! Ze względu na stan epidemii ogłoszony na terytorium Polski, spotkanie plenarne odbywać się będzie w określonym przez stosowne akty prawne reżimie sanitarnym. Zastrzega się również możliwe przeprowadzenie spotkania w formie on-line, za pomocą łącz internetowych.

Formularz konsultacji, jak i dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej UM Tarnobrzega: http://www.tarnobrzeg.pl

Źródło: UM Tarnobrzeg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj