Nagrody dla nauczycieli, stypendia dla najlepszych uczniów – tak w tym roku wyglądał powiatowy Dzień Edukacji Narodowej obchodzony w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie.

Pracownicy i uczniowie placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, spotkali się w sali SOK w ostatni wtorek, 19 października, by wspólnie świętować popularny Dzień Nauczyciela. Było niezwykle uroczyście bo i okazja była ważna: 8  nauczycieli zostało nagrodzonych, a 22 uczniów zostało stypendystami starosty.

W spotkaniu , prócz starosty Jerzego Sudoła, wzięli udział wicestarosta Jacek Rożek, przewodnicząca Rady Powiatu Tarnobrzeskiego Krystyna Rusin, członek Zarządu Powiatu Wojciech Gruszka oraz Władysław Kozieł ze Związku Zawodowego Kontra 2000. W gronie zaproszonych gości znaleźli się także ks. proboszcz parafii Chrystusa Króla w Tarnobrzegu Adam Marek, który jest zarazem kapelanem starostwa powiatowego oraz proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie Henryk Król.

Głównymi bohaterami spotkania byli jednak dyrektorzy powiatowych szkół, Robert Suska z Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie, Bogumiła Małajowicz z zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie,  Krzysztof Komórkiewicz z Zespołu Szkół w Gorzycach,  Ewa Monika Szczepan, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie oraz nauczyciele, pedagodzy i uczniowie.

– Oświata, to dawanie młodemu człowiekowi tego, co jest mu niezbędne – mówił starosta Jerzy Sudoł podkreślając wagę pedagogicznej pracy. – To pokazywanie drogi, wartości. Cieszę się, że mamy w tym roku tylu wyróżnionych nauczycieli i tylu stypendystów. Naszą ambicją, moją, mojego zastępcy i przewodniczącej Rady Powiatu jest to, żeby tych stypendiów było jeszcze więcej. Chcemy też poprawiać bazę szkolną, modernizować, budować nadal obiekty sportowe, by młodzież mogła się rozwijać.

Pracę nauczycieli doceniła także Krystyna Rusin, przewodnicząca Rady Powiatu mówiąc: – Jesteśmy wdzięczni za wysiłek włożony w kształtowanie umysłów, charakterów i postaw młodych ludzi. Życzę, aby ta praca sprawiała wam dużo radości i satysfakcji, aby przynosiła uznanie, życzliwość i szacunek. Abyście wydobywali z waszych uczniów to, co najlepsze. Uczniom zaś zacytowała słowa św. Jana Pawła II: – Wymagajcie od siebie, chociażby nikt od was nie wymagał, ponieważ jesteście naszą nadzieją.

Życzenia i gratulacje nauczycielom i pedagogom złożyli również wicestarosta Jacek Rożek, szef Kontry 2000 Władysław Kozieł oraz ks. Henryk Król.

Odznaczeni przez starostę tarnobrzeskiego nauczyciele to:

– Marzena Zięba, nauczycielka historii z Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie,

– Renata Wagner – Siwiec, nauczycielka języka Niemieckiego z Zespołu Szkól nr 2 w Nowej Dębie,

– Edward Stelmach, nauczyciel historii z Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie,

– Magdalena Motas – Korzonek, nauczycielka języka polskiego z Zespołu Szkół w Gorzycach,

– Stanisław Krawczyk, kierownik szkolenia praktycznego z Zespołu Szkół w Gorzycach,

– Anna Drozd, nauczycielka techniki, informatyki i matematyki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie,

– Grzegorz Wielgosz, nauczyciel fizyki, chemii oraz wychowawca ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie,

– Edyta Kunicka, pedagog, logopeda z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie.

Prócz wręczenia nagród dla nauczycieli i stypendiów dla najzdolniejszych uczniów, powiatowy Dzień Edukacji był także okazją do złożenia ślubowania na nauczyciela mianowanego przez Piotra Pawlaka  z Zespołu Szkół w Gorzycach.

Dzień Nauczyciela na scenie SOK zakończył się występami artystycznymi młodych tancerzy z zespołu Duda Dance Marka Dudy oraz wokalistów: Julii Urbaniak i Damiana Dobrowolskiego.

Info: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 10 =