Informacji o stanie gotowości powiatowych szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie do nowego roku szkolonego wysłuchali radni powiatu tarnobrzeskiego podczas ostatniej sesji w miniony czwartek, 26 sierpnia. Raport przygotowany przez dyrektorów placówek przedstawił Kazimierz Błasiak, sekretarz powiatu.

Z informacji wynika, że Zespół Szkół nr 1 w Nowej Dębie, w nowym roku szkolnym liczyć będzie 4 oddziały, w których uczyć się będzie 85 uczniów. Dla 22 pierwszoklasistów stworzony został jeden oddział.

Jak zapewnił dyrektor szkoły Robert Suska, w związku z wciąż istniejącym zagrożeniem pandemicznym szkoła zaopatrzona jest w płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, dyspenser przy wejściach, fartuchy i kombinezony ochronne, urządzenie do dezynfekcji powierzchni, opryskiwacz i izolatkę.

W Zespole Szkół nr 2, czyli w popularnych technikum, w nowym roku szkolnym w 16 oddziałach uczyć się będzie 328 uczniów. Do pierwszych klas przyszło ich 62. Dyrektor szkoły informuje, że placówka ma odpowiednią ilość środków dezynfekujących, maseczek, termometrów, powierzchnie płaskie oraz środki dydaktyczne są na bieżąco czyszczone odpowiednimi środkami, a nauczyciele,
uczniowie i ich rodzice zostali zapoznani z procedurami postępowań oraz wytycznymi GIS i MEN.

Zespół Szkół im. Por. J Sarny w Gorzycach będzie kształcił w nowym roku szkolnym 446 uczniów w 19 oddziałach. Naukę w klasach pierwszych podejmie 114 uczniów, którzy będą się uczyć w pięciu oddziałach. W internacie zamieszka 140 wychowanków.

Szkoła jest przygotowana do nowego roku szkolnego pod względem ochrony przeciwko koronawirusowi. W odpowiednich miejscach umieszczono konieczne instrukcje, szkoła i internat są zabezpieczone w odpowiednią ilość środków dezynfekujących, maseczek i termometrów. Ze wszystkimi koniecznymi procedurami zapoznali się już nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grębowie, w szkole podstawowej uczyć się będzie w nowym roku szkolnym 33 uczniów, w branżowej szkole I stopnia będzie ich 27, zaś w szkole przysposabiającej do pracy 17.
W zespole rewalidacyjno-wychowawczym znajdzie się dwójka uczniów, z indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych korzystać będzie dwoje dzieci, z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 55. W internacie zamieszka 44 wychowanków.
W związku z istniejącą sytuacją pandemiczną dyrekcja placówki stara się o dodatkowe wyposażenie w dystrybutor oraz środki dezynfekujące.

W nowym roku szkolnym pod opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie znajdzie się 7596 uczniów.
Również i ta placówka, dla której organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, w zawiązku z zagrożeniem pandemicznym posiada wypracowane procedury zaakceptowane przez SANEPID, które zostały wdrożone w ubiegłym
roku. Ponadto, jak zaznacza dyrektor Ewa Monika Szczepan, większość specjalistów jest w pełni zaszczepiona.

Źródło: Starostwo Powiatu Tarnobrzeskiego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × two =