Dzisiaj, 26 maja, o godzinie 13:00 rozpocznie się XLVI sesja Rady Miasta Tarnobrzega. Radni obradować będą na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Link do transmisji: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/418/rada-miasta-tarnobrzega.htm

PRZEDSTAWIAMY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

5. Informacja dotycząca prac wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

6. sprawozdanie RDM z akcji sprzątanie po zimie, remonty cząstkowe, koszenie.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) uchwała zmieniająca w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Rodzinny Dom dziecka w Tarnobrzegu, ul. Słoneczna 17.

2) uchwała w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

3) uchwała w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Tarnobrzegu.

4) uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów.

5) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu obręb Sobów, stanowiących własność Miasta Tarnobrzega.

6) uchwała w sprawie uzupełniających wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na kadencję 2020-2023.

7) uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tarnobrzega do ustalenia stawek opłaty wjazdowej nad Jezioro Tarnobrzeskie.

8) uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

9) uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

10) uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

8. Sprawy bieżące.

9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

11. Oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj