Dziś, 28 kwietnia (środa), o godzinie 13:00 rozpocznie się XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega. Radni obradować będą w trybie zdalnym. Transmisję można oglądać tutaj: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/418/rada-miasta-tarnobrzega.htm

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5. Rewitalizacja terenów położnych nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Leśnej, obręb Mokrzyszów,
2) sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położnej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg,
3) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sobowskiej,
4) przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii,
     w tym trybu konsultacji,
5) zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II” w ramach konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20,
    Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa Jakości Kształcenia Zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
    Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
6) rozpatrzenia petycji,
7) rozpatrzenia petycji,
8) rozpatrzenia petycji,
9) rozpatrzenia petycji,
10) rozpatrzenia petycji,
11) rozpatrzenia skargi,
12) w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.                                    

7. Sprawy bieżące.
8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie sesji.

Źródło: UM TARNOBRZEG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + 12 =