Mimo trwającej pandemii 2020 rok w gminie Gorzyce zamknął się większą liczbą urodzeń i mniejszą liczbą zgonów w porównaniu do 2019 roku. W 2020 roku założono mniej firm jednoosobowych, ale w porównaniu z rokiem poprzednim mniej przedsiębiorców likwidowało lub zawieszało działalność gospodarczą.

Na koniec 2020 roku liczba mieszkańców gminy Gorzyce wynosiła 13 040 osób. Na świat przyszło 147 dzieci to o 16 więcej niż w roku poprzednim. W stosunku do roku poprzedniego zmalała liczba zgonów – w 2020 r. odeszło 122 osoby, zaś w 2019 – 127 osób.

Wśród urodzonych przeważały dziewczynki – przyszło ich na świat 75, a chłopców 72. Najpopularniejsze imiona to Zofia, Zuzanna, Jakub i Aleksander.

W 2020 roku zdecydowanie mniej par powiedziało sakramentalne „tak”. W minionym roku na ślub cywilny zdecydowało się tylko 8 par, dla porównania w 2019 roku – 14, ślub konkordatowy zawarło tylko 31 par, zaś w 2019 roku 59.

W 2020 roku działalność gospodarczą założyło 30 osób, w 2019 – 44. Zdecydowanie więcej osób w 2019 r. zawieszało lub likwidowało swoje jednoosobowe firmy. Na zawieszenie działalności zdecydowało się 40 przedsiębiorców, w 2020 – 26. W 2019 roku działalność zakończyło 24 osoby, zaś w 2020 roku – 19.

W 2020 roku ze świadczenia rodzinnego 500+ skorzystało 1362 rodziny. Świadczenie było wypłacane na 2137 dzieci. Łącznie na ten cel wydano ponad 13 mln zł. Z tego tytułu na konta uprawnionych referat świadczeń rodzinnych Urzędu Gminy Gorzyce wypłaca miesięcznie ponad 1 mln zł.

Program Dobry Start 300+ w 2020 roku objął 1474 uczniów, na realizację świadczenia wypłacono 442 tys. zł. Z Funduszu Alimentacyjnego korzystało 37 rodzin w minionym roku opiewał on na kwotę prawie 370 tys. zł.

Z zasiłku dla opiekuna wypłacono 8 świadczeń na łączną kwotę ponad 58 tys. zł.  Ze świadczeń rodzicielskich skorzystało 34 wnioskodawców – łączna kwota na ten cel to ponad 375 tys. zł.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 9 wnioskodawców – łącznie wypłacono im 111 tys. zł. Ze specjalnego zasiłku opiekuńczego skorzystało 11 osób – wypłacona kwota to prawie 77 tys. zł.

Ze świadczenia pielęgnacyjnego korzystało 68 wnioskodawców – na konta uprawnionych przekazano łącznie ponad 1 mln 430 tys. zł. Zasiłek pielęgnacyjny w 2020 roku pobierało 337 osób, na łączną kwotę ponad 870 tys. zł.

Do korzystania z zasiłków rodzinnych z dodatkami uprawnionych było 362 rodziny. Na ten cel wypłacono prawie 1 mln 200 tys. złotych.

W 2020 roku zmniejszyła się również liczba osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Rodzinie. W 2019 roku zasiłek otrzymało 207 rodzin, a w 2020 – 203 rodziny. Pomoc przyznawano głównie z tytułu ubóstwa 2019 – 131, 2020 – 120, niepełnosprawności 2019 – 130, 2020 – 117, długotrwałej lub ciężkiej choroby 2019 – 158, 2020 – 144 oraz bezrobocia 2019 – 91, 2020 – 97. W 2020 roku 174, a w 2019 roku 181 zasiłkobiorcom udzielono świadczenia pieniężnego, zaś niepieniężnego w 2020 – 110, 2019 – 126.

Od maja 2019 do sierpnia 2020 roku z pomocy żywnościowej korzystało 343 osoby. Przekazano 2337 paczek żywnościowych. Gmina z Banku Żywności na ten cel pobrała ponad 18 ton produktów spożywczych.

Źródło: Urząd Gminy Gorzyce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight + 8 =