Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że  od 12 października 2020 r. wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020 r.

Skierowania będą wydawane od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do godz. 10.00 i od godz.14.00 do godz.15.30  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 lub w formie zdalnej poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym  pod numerem  tel. 15 822 60 97.

Dystrybucja artykułów spożywczych w Podprogramie 2020r. przewidywana jest na okres od listopada  2020 r.  do  lipca 2021 r.

Pomocą żywnościową  mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

1402 zł  w przypadku osoby samotnie gospodarującej

1056 zł w przypadku osoby  w rodzinie.

Info: MOPR Tarnobrzeg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 15 =