30 września 2020 r. (środa) o godzinie 13:00 odbędzie się XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu – zakres usług, rozwój i problemy. Informacja kierowników samodzielnych publicznych zakladów opieki
    zdrowotnej podległych miastu.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

    1) uchwalenia miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic Kościuszki, Szkolnej, Mickiewicza, Placu Bartosza Głowackiego
        w Tarnobrzegu.
    2) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu Ocice.
    3) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Zamkowej obręb Mokrzyszów.
    4) nadania nazwy drodze wewnętrzenej położonej w Tarnobrzegu, obręb Wielowieś.
    5) nadania nazwy rondu położonemu w Tarnobrzegu.
    6) zmiany przebiegu ulicy Żeglarskiej położonej w Tarnobrzegu.
    7) zmiany przebiegu ulicy Plażowej położonej w Tarnobrzegu.
    8) przystąpienia do Związku Miasta Polskich.
    9) nadania imienia kortom tenisowym przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu.
  10) zmian w budżecie na 2020 rok.
   11) zmian w budżecie na 2020 rok.
  12) zmian w budżecie na 2020 rok.
  13) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
  14) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  15) określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów oraz nagród za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
  16) zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa
        Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

  7. Sprawy bieżące.
  8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
  9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Miasta

Bogusław Potański

Sesję można oglądnąć pod tym linkiem https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/418/rada-miasta-tarnobrzega.htm

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × two =