Dzisiaj, 13 stycznia 2021 roku, o godzinie 9:30 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta Tarnobrzega. Radni obradować będą w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Oto link do transmisji: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/418/rada-miasta-tarnobrzega.htm

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Prezydenta z prac pomiędzy sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega:

 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega

 głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega

2) uchwała budżetowa Miasta Tarnobrzega na 2021 rok:

 przedstawienie projektu budżetu

 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

 odczytanie opinii poszczególnych Komisji Stałych Rady Miasta

 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

 głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

6. Sprawy bieżące.

7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej z sesji.

8. Interpelacje, wnioski i zpytania radnych.

9. Oświadczenia radnych.

10. Zamknięcie sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + 7 =