W ostatni poniedziałek, 11 stycznia, w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie rozpoczęły się egzaminy zawodowe w ramach zimowej sesji dla uczniów techników i szkół branżowych.

Egzamin składał się z dwóch części: pisemnej oraz praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym.

Aby zdać egzamin zawodowy w części pisemnej uczeń musi zdobyć minimum 50% punktów możliwych do uzyskania. Natomiast w części praktycznej minimum 75 %.

Po zdaniu obu części egzaminu zdający otrzymuje w formule 2012 i 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej. Kwalifikacja w zawodzie to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest w formule 2012 i 2017 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w formule 2019 dyplom zawodowy.

Dyplom zawodowy i świadectwo szkolne to dla absolwenta ważne dokumenty. Pierwszy jest potwierdzeniem zdobycia zawodu, a drugi uzyskaniem wykształcenia średniego lub zasadniczego branżowego.

W Zespole Szkół nr 2 uczniowie zdają egzaminy w zawodach: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik, technik informatyk, technik ekonomista oraz technik usług fryzjerskich. W sumie zdających egzamin zawodowy jest 82 osoby.

Na wyniki egzaminów młodzież poczeka do końca marca 2021 r.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

two + four =