Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od dnia 30 listopada 2020 r. zostanie wstrzymany nabór wniosków  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego od 30 roku życia w ramach Projektu pozakonkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Od tego samego dnia wstrzymany zostanie również nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Info: PUP Tarnobrzeg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − 3 =