Ogłoszony został przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowską Wolą oraz rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej w Alfredówce.

   W efekcie prac, wodociąg w Alfredówce ma się wydłużyć o kolejne 583 metry bieżące, dzięki czemu obsłuży dodatkowe ok. 30 posesji. Natomiast w Budzie Stalowskiej wraz z domami w Tarnowskiej Woli i Alfredówce, leżącymi w okolicach cmentarza parafialnego, ma zostać zbudowana kanalizacja na długości ok. 5200 metrów (w tym około 3500 metrów kanalizacji ciśnieniowej) oraz przyłączami (35 sztuk na długości ok. 450  metrów), czterema pompowniami ściekowymi oraz przejściem (przewiertem) przez drogę krajową nr 9 (w Alfredówce).

   Na zadanie, którego wartość przy podpisywaniu umowy oscylowała w granicach 2 mln zł, gmina otrzymała 958 tys. zł dotacji z projektu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w  ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Zadanie ma być zakończone do września 2021 r. Okres realizacji jest dość krótki, ale ze względu na to, że podstawowa część zadania biegnie po drogach leśnych, nie powinno być problemu ze sprawnym jego realizowaniem. W przetargu zamieszczono również zapis o budowie przyłączy, których koszty mają ponieść mieszkańcy, w ramach społecznego komitetu budowy kanalizacji.

   Po zrealizowaniu tego projektu zamknięty zostałby proces kanalizowania gminy – wszystkie miejscowości miałyby dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej. Oczywiście, pozostają jeszcze pojedyncze gospodarstwa, rozrzucone na obrzeżach sołectw czy osiedli, które zostały wybudowane po zrealizowaniu podstawowych zadań w tych miejscowościach. Po zakończeniu budowy kanalizacji w Budzie Stalowskiej należy dla tych pozostałych gospodarstw przygotować rozwiązania projektowe i pozyskać fundusze na zrealizowanie rozbudowy sieci głównych.

   – Ten proces kanalizowania naszej gminy był rozłożony w czasie, ze względu na ogromne koszty budowy sieci kanalizacyjnych. Dzięki funduszom unijnym pozyskanym przez gminę i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spełniliśmy oczekiwania mieszkańców w tej materii – informuje burmistrz Wiesław Ordon.

   Termin składania ofert w przetargu mija 15 grudnia br.

   Link do przetargu:http://www.nowadeba.pl/bip/przetargi/przetarg,272.html

Fot. i info: UMiG Nowa Dęba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − 14 =