Wykonawca robót PBI Infrastruktura informuje, że w związku z realizacją zadania: remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 723, remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 723 w km od 1+709 do km 2+118 wraz ze skrzyżowaniem ul. Sikorskiego-Wyszyńskiego-Zwierzyniecka oraz przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 723 w km od 1+709 do km 2+118 wraz ze skrzyżowaniem ul. Sikorskiego-Wyszyńskiego-Zwierzyniecka, zostanie wprowadzona zmiana stałej organizacji ruchu na okres prowadzenia robót tj. od dnia 21.09.2020 r. do dnia 30.11.2020 r.

W związku z realizacją zadania pn. „Remont DW 723” w etapie pierwszym wykonywana będzie lewa strona DW 723 tj. ul. Sikorskiego w KM 1+709 – 2+118 wraz z wlotem ul. Wyszyńskiego. W trakcie realizacji ruch będzie odbywał się jednokierunkowo od skrzyżowania Sikorskiego-Sienkiewicza w kierunku Sandomierza, natomiast ruch od Sandomierza do skrzyżowania Sikorskiego-Sienkiewicza odbywał się będzie z ominięciem przebudowywanego odcinka drogi w sposób następujący:

– dla samochodów powyżej 3,5 tony przez ulicę K. Wielkiego do ronda Małkowskich, następnie przez ulicę Henryka Sienkiewicza do skrzyżowania ul. Sikorskiego-Sienkiewicza,

– dla samochodów osobowych do 3,5 tony przez ulicę Sandomierską, następnie przez ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania typu rondo z ul. Sienkiewicza i kolejno
poprzez ul. Sienkiewicza do skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Sienkiewicza.

Ruch pieszych będzie odbywał się chodnikiem po prawej stronie ul. Sikorskiego.

W trakcie realizacji tego etapu wloty od ulicy Zwierzynieckiej i Wyszyńskiego będą zamknięte dla ruchu kołowego natomiast ruch pieszy będzie wyłączony od ul. Wyszyńskiego.

W drugim etapie wykonywana będzie prawa strona DW 723 ul. Sikorskiego w KM 1+709 – 2+118 wraz z wlotem ul. Zwierzynieckiej. Ruch pojazdów od skrzyżowania Sikorskiego-Sienkiewicza w kierunku Sandomierza odbywał się będzie jednokierunkowo. Od Sandomierza do skrzyżowania Sikorskiego-Sienkiewicza odbywał się będzie jak dla etapu pierwszego.

Ruch pieszych będzie odbywał się chodnikiem po lewej stronie ul. Sikorskiego.

W trakcie realizacji tego etapu wloty od ulicy Zwierzynieckiej i Wyszyńskiego będą zamknięte dla ruchu kołowego natomiast ruch pieszy będzie wyłączony od ul. Zwierzynieckiej.

W przypadku blokowania ruchu i powstawania zatoru drogowego przez znaczny wzrost natężenia ruchu kołowego będzie zapewnione ręczne kierowanie ruchem drogowym w pierwszym i w drugim etapie robót na odcinku jednokierunkowym drogi wojewódzkiej nr 723 ul. Sikorskiego.

Info: UM Tarnobrzeg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 15 =