Prezydent Miasta Tarnobrzeg zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:
„Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tarnobrzega do roku 2027″.

Działając zgodnie z zapisami § 7 ust 2 Uchwały Nr XXV/277/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tarnobrzega, podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projekt dokumentu pn.: „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tarnobrzega do roku 2027″.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach od 07.08.2020 r. do 13.08.2020 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej, w tym elektronicznego zbierania uwag przez Formularz Konsultacyjny.

Projekt Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tarnobrzega do roku 2027 wraz z Formularzem Konsultacyjnym dostępny będzie od dnia 7 sierpnia 2020 roku na stronie internetowej: www.tarnobrzeg.pl.

Z treścią dokumentu można zapoznać się także w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, na stanowisku nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wypełniony formularz można składać w następujący sposób:

  • osobiście lub listownie na adres: Prezydent Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg ,
  • drogą elektroniczną (bez konieczności opatrywania korespondencji elektronicznej bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym) na adres e-mail: fundusze@um.tamobrzeg.pl.

Info: UM Tarnobrzeg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 3 =