Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu informuje, że 13 marca br. Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła kampanię społeczną pn. „STOP POŻAROM TRAW”.
Kampania skierowana jest do całej społeczności naszego kraju i ma na celu
zwrócenie uwagi na pożary traw i nieużytków, które ze szczególnym nasileniem występują w okresie wiosennym. Pożary te są nie tylko przyczyną wielkich strat dla środowiska naturalnego, ale również powodem dużego zagrożenia dla zdrowia i mienia mieszkańców naszego kraju, w tym również mieszkańców miasta i powiatu tarnobrzeskiego. Bardzo często zdarza się również, że pożary te szybko rozprzestrzeniają się stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla budynków, lasów oraz ruchu drogowego.
W ubiegłym roku, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych w Polsce pożarów, aż 55 912 (36,4%) było związanych z pożarami traw i nieużytków rolnych. Pożary te objęły ponad 24 tys. ha., a śmierć w nich poniosło 10 osób. Straty powstałe w wyniku pożarów oszacowano na około 50 mln złotych.
Na terenie miasta Tarnobrzega i Powiatu Tarnobrzeskiego tylko w ciągu
ostatnich kilkunastu dni strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych podjęli 82 interwencje związane z gaszeniem pożarów traw i nieużytków rolnych. W działaniach tych zaangażowanych było 105 zastępów i blisko 600 strażaków. To wielkie, ponadprzeciętne zaangażowanie sił i środków niesie ze sobą duże koszty, które ponosimy my wszyscy.


Podpalanie traw jest ZABRONIONE PRAWEM

Określa to m.in. ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach, w których zawarto zapisy dotyczące zakazu wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.
Za tego typu przewinienia grożą surowe sankcje karne określone w kodeksie wykroczeń oraz kodeksie karnym. Osobie, która dopuszcza się tego czynu grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 + four =