[LIVE]: 2020.03.13 – XXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA TARNOBRZEGA

0
171

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XXVI nadzwyczajną
sesję Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 13.06.2020 r. (piątek) o godz. 11.00
w sali 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega, przy ul. Kościuszki 32.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    1) zmian w budżecie na 2020 rok,
    2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Bogusław Potański

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

two + nine =