W dniach 17–19 czerwca 2019 r. od godziny 21:00 na terenie miasta Tarnobrzega przeprowadzony zostanie II etap zabiegów zwalczania larw komarów, dorosłych postaci komarów i kleszczy.

Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone  do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Informujemy również o szkodliwości przebywania w rozpylonej chmurze preparatów biobójczych oraz karencji dla owoców około 7 dni.

Termin przeprowadzenia zabiegów uzależniony jest od panujących warunków atmosferycznych (opady, silny wiatr) i może ulec zmianie. Szczegółowy harmonogram wykonanych zabiegów na terenie miasta Tarnobrzega podawany będzie do wiadomości dnia następnego, ponieważ prace mogą się przeciągnąć z przyczyn niezależnych.  

Źródło: UM Tarnobrzeg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 5 =