W Tarnobrzegu, zgodnie z harmonogramem, rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Strajk nauczycieli wciąż trwa.

Dane na dzień 15.04.2019 r. opracowane na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tarnobrzeg, przedstawiają się następująco:

Liczba szkół/ placówek biorących udział w strajku: 14

Liczba szkół/ placówek nie biorących udziału w strajku: 16

Liczba nauczycieli biorących udział w strajku: 443

Liczba nauczycieli nie biorących udziału w strajku: 141

Liczba uczniów w placówkach w dniu 15.04.2019 r.:  106

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektorów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tarnobrzeg, dzisiaj, tj. 15.04.2019 r., 8 nauczycieli (dwóch w SP 11 i sześciu w SP 9) odstąpiło od strajku i wzięło udział w pracach zespołów nadzorujących egzamin ósmoklasisty.

Dzisiaj Przedszkola nr 1, 5, 6 i 17 odstąpiły od strajku. Obecnie żadne z przedszkoli na terenie miasta nie uczestniczy w strajku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

4 × 2 =