[LIVE]: 2019.03.27 – IX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA TARNOBRZEGA

Zapraszamy na transmisję nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Rozpoczęcie sesji o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta. Transmisja rozpocznie się chwilę przed rozpoczęciem sesji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję IX nadzwyczajną sesję Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 27.03.2019 r. (środa) o godz. 16.00
w
sali 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega, przy ul. Kościuszki 32.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów osiedli,
 2. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg”
  w 2019 r.,
 3. zmian w budżecie na 2019 rok.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie sesji.


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

18 − 4 =