[LIVE] 2019.01.30 – VI SESJA RADY MIASTA TARNOBRZEGA

0
540

Zapraszamy na transmisję sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Rozpoczęcie sesji o godzinie 13.00 w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Transmisja rozpocznie się chwilę przed rozpoczęciem sesji. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) zwołuję VI sesję Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 30.01.2019 r. (środa) o godz. 13.00
w Tarnobrzeskim Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2 w Tarnobrzegu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

5.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

 1.  o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie zmiany w statutach osiedli,
 2.  w sprawie przeprowadzenia wyborów zarządów jednostek pomocniczych,
 3.  w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy
     ul. Kruczej,
 4.  w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej
     w Tarnobrzegu obręb Sobów,
 5.  w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych
     w  Tarnobrzegu przy ul. Zamkowej, obręb Mokrzyszów,
 6.  w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy
     ul. Wrzosowej i ul. Zakrzowskiej pomiędzy Gminą Tarnobrzeg a osobami  
     fizycznymi,
 7.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego  
     trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej
     położonej w Tarnobrzegu przy ul. M.C. Skłodowskiej,
 •  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz
     przyjęcia do realizacji projektu pn. „Opracowanie Strategii rozwoju
     elektromobilności dla miasta Tarnobrzega” ze środków Narodowego
     Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 •  w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok,
 •  w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok,
 •  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu dla
       Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
       w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu,
 •  w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok,
 •  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

  6.  Sprawy bieżące.

  7.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

  8.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

  9.  Oświadczenia radnych.

10.  Zamknięcie sesji.

                                                                 Przewodniczący Rady Miasta

                                                                           Bogusław Potański

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 4 =