RUSZAMY Z KOLEJNĄ AKCJĄ EDUKACYJNĄ!!!
Będziemy tworzyć REMIZY JAGODAJNE. Do akcji mogą zgłaszać się przedszkola, szkoły
lub inne jednostki edukacyjne, które chcą skorzystać z naszej oferty, a równocześnie
zadeklarują chęć stworzenia remizy i przygotują pod nią grunt.
W ramach akcji przeprowadzimy warsztaty poświęcone remizom jagodajnym, czyli grupom
kwitnących i owocujących krzewów. Stanowią one wyspy bioróżnorodności wśród betonowej
dżungli krajobrazu miejskiego, monokultur uprawowych krajobrazu wiejskiego. To maleńkie
oazy życia dla zwierząt i roślin w świecie zdominowanym przez potrzeby człowieka.
Warsztaty prowadzone będą w grupach klasowych i trwać będą jedną godzinę lekcyjną dla
jednej grupy.
Program warsztatów obejmuje:
 pracę w oparciu o prezentację multimedialną oraz tablicę edukacyjną, obrazującą wybrane
gatunki krzewów jagodajnych i zwierząt które chętnie odwiedzą ogród,
 prezentację domku dla owadów,
 przekazanie placówce 10 gatunków krzewów jagodajnych (po 5 sadzonek każdego
gatunku) w celu ich nasadzenia, tablicy edukacyjnej do użytku w placówce, tabliczki
informacyjnej zewnętrznej oraz domku dla owadów w celu montażu na terenie placówki
lub do niej przyległym.
Zajęcia zostaną zrealizowane przez Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000
Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Udział placówki oraz przekazanie
materiałów odbywa się bezpłatnie.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w godz. od 9:00 do 17:00, od poniedziałku
do piątku pod numerem telefonu 531 14 2000 lub pod adresem e-mail:
natura@um.tarnobrzeg.pl
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ